Facade 1

Facade 2

Facade 3

Facade 4

Facade 5

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Altan

Beskrivelse

Nyere opført kvalitetsejendom tæt på Esbjerg centrum udbydes hermed til salg. Ejendommens 9 lejligheder er udstykket som ejerlejligheder.

Ejendommen ligger som det eneste aktiv i selskabet og der lægges op til en selskabshandel.

Der forefindes en mindre lejlighed (stuen t.v.) på et areal på 55 m² og de resterende 8 lejligheder varierer i arealerne fra 97 m² til 110 m².
8 ud af de 9 lejligheder har været udlejet møbleret til Total (tidligere Mærsk Olie og Gas A/S) siden 01.01.2017 (opførelsen) og der er senest indgået en forlængelse af aftalen d. 18.11.2020, hvor der er uopsigelighed fra lejers side til 01.11.2021. Herefter er der aftalt opsigelse 3 måneder opsigelses varsel jf. lejelovens normale bestemmelser.

Adgang til boligerne finder sted via svalegang på bygningens bagside, hvor der endvidere forefindes elevatortårn samt store terrasser på hver etage mod øst. Der er desuden fra alle lejligheder en stor altan mod vest.

Bygningen indeholder en god tør og anvendelig kælder med udvendig nedgang.

Den oplyste leje inkluderer møblering samt lejers forbrug af el, vand, varme, TV og internet.

Øvrige vilkår for samarbejdsaftalen kan oplyses af Lassen Erhverv.

Gårdarealet er befæstet med betonsten og indeholder i alt 7 parkeringspladser.

Detaljeret ejendomsbeskrivelse:
Bygningen er en 3 etagers ejendom med i alt 9 boliger uden tagrum og med delvist udnyttet kælder.

Tagkonstruktionen består af præfabrikerede bjælkespær og tagdækning af zink på rugpløjede brædder.

Ydervægge mod øst er opført med porebeton byggesystem med facadepuds. Ydervægge mod syd og vest er opført med formur af teglsten og bagvægge af porebetonelementer. Ydervægge i kælder er opført af beton under terrænniveau. Indervægge er opført af porebetonelementer.

Udvendige trapper, svalegange og elevatortårn er opført i galvaniseret stål delvist beklædt med
listebeklædning af træ. Udvendig port fra vest mod gårdrum mod øst er opført med porebeton byggesystem beklædt med listebeklædning af træ.

Etagedækket er opført med præfabrikerede betonhuldækelementer.
Bygningen er delvis sandpudefunderet og delvis direkte funderet med direkte udlagt terrændæk.
Vinduer og døre af træ/alu, fabrikat Ideal Combi.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS