Facade 1

Facade 2

Facade 3

Facade 4

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den østlige del af Vorbasse (ca. 2.200 indbyggere), der har 15 km til Billund, 20 km til Grindsted og Vejen, 35 km til Vejle og Kolding, og 55 km til Esbjerg.

Den samlede bygningsmasse består primært af et kontorafsnit, samt to lager/-produktionsafsnit. Bygningerne er opført med ydervægge i betonelementer med fritlagte søsten hhv. profilerede stålplader og tagkonstruktionerne er beklædt med bølgeplader.

Kontor-/showroom afsnittet andrager ca. 650 kvm. og er en god blanding af cellekontorer og åbent kontorlandskab og det fremstår i pæn og up-to-date stand med bl.a. pæn indbygget loftsbelysning.

Lager-/produktionsafsnittet omfatter to haller og en mellembygning. Den p.t. største hal er på ca. 1.100 kvm. (42,5m x 26m) opført i en stålspærskonstruktion med en loftshøjde til kip på 8,5m og en sidehøjde på 4,5m. Der er et godt lysindfald fra ovenlys og hallen opvarmes med strålevarme.

Sammenbygget med denne hal forefindes en mellembygning på ca. 130 kvm. og en hal på i alt ca. 1.250 kvm. også opført i en stålspærskonstruktion og med en loftshøjde til kip på 5,4m og en sidehøjde på 2,75m. Hallen er p.t. opdelt i tre afsnit på hhv. 290 kvm., 370 kvm. og 580 kvm. og der er gode adgangsforhold via eldrevne hejseporte. I hallen er indrettet værkførerkontor og frokoststue. Hallen opvarmes med strålevarme og der forefindes ventilation og rørføring til trykluft.

Hallerne har alle betongulv og lofterne er i flere afsnit beklædt med troldtekt.

Til alle haller er der gode adgangsforhold via eldrevne aluhejseporte ligesom der forefindes to læsseramper og stort overdækket udendørs areal.

Foruden ovennævnte bygninger forefindes et uopvarmet maskinhus på 79 kvm med gitterspær og en frihøjde på 3,5m. Adgangen til bygningen finder sted via en eldrevet hejseport i aluminium med 3,2m bredde og 2,5m højde. Gulvet er belagt med SF-sten. Bygningen er uden isolering og uden vandtilførsel.

Udenomsarealerne er befæstede med SF-sten hhv. henligger som græsarealer.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS