Facade 1

Facade 2

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 5

Indvendig 6

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde i Gørding og består bl.a. af en lager/produktionsbygning, der gennem mange år har været afvendt til fremstilling af møbler. Produktionen er nu indstillet og en stor del af bygningsmassen dermed ledig.

Lejemålet kan omfatte et eller flere sammenhængende bygningsafsnit, der er opført i forlængelse af hinanden og med god indbyrdes sammenhæng (se tegning).

Bygningsafsnittene er opført i stålspærskonstruktioner med ydervægge i gule mursten og en loftshøjde til kip på 5m og ved siderne på 3,2m.

Opvarmningen finder sted med strålevarme, gulve er i træ, lofter er beklædt med troldtekt plader og sadeltaget er beklædt med bølgeplader. Vinduer er med rammer i træ og træ/alu og overalt er der gode lysforhold fra bl.a. mange ovenlysvinduer.

I lejemålet er opført 2 sprøjtekabiner med tilhørende tørrerum.

I forbindelse med afsnittets kontorlokaler forefindes kantine samt omklædnings- og baderum til både kvinder og mænd.

Lejemålet er med rørføring for trykluft og ved gavlenderne mod Industrivej forefindes to aluporte på 4mx4m.

Med separat beliggenhed ved ejendommens modsatte bygningsende er i år 2000 opført et 346 kvm. stort administrationsafsnit med ydervægge i mursten, der fremstår vandskurede og med tag med ensidig taghældning beklædt med eternitplader. Afsnittet indeholder en god kombination af åbent kontormiljø og cellekontorer og udbydes herved også til leje.

Den samlede ejendom udbydes også til salg og oplysninger herom kan rekvireres hos ejendomsmægler eller hentes på www.ejendomstorvet.dk eller www.lassenerhverv.dk

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS