Facade 1

Facade 2

Facade 3

Facade 4

Facade 5

Pavillon

Indvendig 1

Indendig 2

Indvendig 3

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et pænt område i den nordlige del af Varde med gode adgangsforhold til hovedfærdselsårer.

Bygningen er opført i hvide mursten i ét plan med tag beklædt med bølgeplader. Bygningen anvendes p.t. til undervisningsbrug og er indrettet med reception, diverse undervisningslokaler, administrationsafsnit samt frokostrum.

Ved beklædning af gulve er primært anvendt linoleum hhv. træ og lofter er primært i gips med ”indbygget” belysning. Vinduer er med termoglas og rammer i træ.

I bygningen forefindes god kælder og foruden selve hovedbygningen er opført pavillon i træ samt en garagebygning.

Bygningen er gennemgribende renoveret for få år siden, hvor der også blev nyopført 2 klasselokaler og et gangareal.

Ejendommen er i sin helhed udlejet til Varde Kommune på i alt 3 kontrakter, hvor hovedkontrakten indeholder bl.a. følgende vilkår:

Årlig leje pr. 01.01.2019 kr. 1.063.119 (inklusiv leje for garage og pavillon)
Årlig regulering af lejen med nettoprisindekset, min. 2%
Depositum kr. 0
Lejer betaler samtlige udgifter til forbrug
Lejer har afståelses- og fremlejeret
Uopsigeligt fra lejers side til 01.01.2024
Lejers opsigelsesfrist efter 01.01.24 er 6 måneder
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer
Udvendig renholdelse og pasning af græsplæne m.v. påhviler lejer
Udvendig vedligeholdelse af bygning påhviler udlejer

Udenomsarealerne anvendes til parkeringspladser hhv. henligger med græsplæne og haveanlæg.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS