Facade 1

Facade 2

Facade 3

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Beskrivelse

Ejendommen har en god beliggenhed i Esbjergs mest attraktive erhvervsområde med stor synlighed fra Storebæltsvej. Der er let adgang til hovedfærdselsårer og motorvej.

Den samlede ejendom omfatter 2 selvstændige erhvervsbygninger og nærværende lejemål omhandler den østligst beliggende bygning mod Storebæltsvej.

Bygningen er på i alt 1.763 kvm., der fordeler sig på

• 263 kvm. gode kontor- og mandskabsfaciliteter med omklædning/bad
• 1.100 kvm. lager/produktionshal (inkl. værkførerkontor) med loftshøjde til kip på 7,4m og en sidehøjde på 3m
• 400 kvm. værksted med smøregrav og adgang/gennemkørsel via 2 x 2 aluhejseporte med 3,6m bredde og 4m højde. Loftshøjden til kip andrager 9m og ved port-gavlender 4,6m.

Kontorafsnittet er opført i røde mursten med fladt tag beklædt med pap og lagerhallen er opført i en stålspærskonstruktion med sadeltag belagt med bølgeplader.

Der er særdeles god adgang til hal-afsnittet via 2 overdækkede perron'er og ikke mindre end ialt 7 aluhejseporte.

Der forefindes vaskeplads med olieudskiller samt et indhegnet perron-område mod syd.

Ejendommen er ligeledes til salg for en pris på kr. 8.975.000.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS