Facade

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 6

Facade 2

Beskrivelse

Ejendommen har en god beliggenhed på en ”blind vej” i et udbygget erhvervsområde med bl.a. Siemens og Olesen & Jensen.

Bygningen er opført i ét plan i en søjle/drager konstruktion med ydervægge i betonsandwich og tag beklædt med pap (pap og inddækninger fornyet i 2018).

Den maksimale loftshøjde andrager 4,2m og frihøjden under dragere andrager 3,3m.

Bygningen er gennemgribende renoveret og på bygningens vestlige side forefindes to helt nye aluporte (3,5m bredde og 3m højde), gulv er udført i beton og alle vinduer er nye lavenergi vinduer med rammer i plast.

Lager-/produktionsafsnittet opvarmes med helt nyt strålevarmeanlæg og kontorerne fremstår med nye vægge, lofter med indbygget belysning, radiatorer osv.

I kælderen, der både er tør og har god loftshøjde på 2,5m, forefindes ældre men funktionsduelige badefaciliteter, depot og serverrum (temperaturstyret og sikret med ståldør). Der er indvendig adgang til kælderen.

Ejendommen har gennem mange år været anvendt af engrosvirksomhed til møbelstoffer, bådkalecher, skumgummi m.v. og oprindelig er ejendommen anvendt til produktion af Bundgaard Sko.

Udenomsarealerne henligger som parkerings- og færdselsarealer og der er gode muligheder for oplagring.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS