Facade

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 5

Indvendig 6

Beskrivelse

Ejendommen har en god beliggenhed på en ”blind vej” i et udbygget erhvervsområde med bl.a. Siemens og Olesen & Jensen.

Bygningen er opført i ét plan i en søjle/drager konstruktion med ydervægge i betonsandwich og tag beklædt med pap (pap og inddækninger fornyet i 2018).

Den maksimale loftshøjde andrager 4,2m og frihøjden under dragere andrager 3,3m.

På bygningens vestlige side forefindes to aluporte, gulv er udført i beton og vinduer er med termoglas og rammer i plast.

Lager-/produktionsafsnittet opvarmes med strålevarme og kaloriefere.

I kælderen, der både er tør og har god loftshøjde på 2,5m, forefindes ældre men funktionsduelige badefaciliteter, depot og serverrum (temperaturstyret og sikret med ståldør). Der er indvendig adgang til kælderen.

Ejendommen har gennem mange år været anvendt af engrosvirksomhed til møbelstoffer, bådkalecher, skumgummi m.v. og oprindelig er ejendommen anvendt til produktion af Bundgaard Sko.

Udenomsarealerne henligger som parkerings- og færdselsarealer og der er gode muligheder for oplagring.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS