Facade 1

Facade 2

Facade 3

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 5

Indvendig 6

Beskrivelse

Ejendommen har en attraktiv beliggenhed med god synlighed fra Tarphagevej, hvor der dagligt passerer ca. 7.000 biler.

Hovedbygningen er opført i en betonkonstruktion med ydervægge i betonsandwichelementer og tag beklædt med pap. Vinduer er med termoglas og rammer i plast.

I den sydlige bygningsende forefindes administrationen i to etager og i bygningens nordlige ende forefindes lager-/produktionen, der p.t. er i én hhv. to etager, idet en del af lageret er indrettet med mezzanin.

Mezzaninen er opført i en stålkonstruktion, der helt eller delvist kan fjernes, hvis køber har behov for fuld loftshøjde i hele lagerafsnittet.

Loftshøjden ved mezzaninen er max 3,7m med en frihøjde på 3,1m og i lagerafsnittet uden mezzanin andrager den maksimale loftshøjde 6,8m. Der er gode adgangsforhold til lageret med eldrevne porte i aluminium. Lageret opvarmes med kaloriefere.

Endvidere findes meget anvendelig kælder med god loftshøjde, der p.t. bl.a. anvendes til mødelokale.

Foruden selve hovedbygningen forefindes 4 sammenhængende haller opført i stålspærskonstruktioner med tag beklædt med bølgeplader og sider i profilerede stålplader.

Grundstykket er indhegnet og udenomsarealerne henligger som asfalteret parkeringsplads hhv. med græs. Der forefindes ca. 50 parkeringspladser.

Det er ligeledes muligt at leje ejendommen til en årlig leje på kr. 1.080.000.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS