Facade

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 5

Indvendig 6

Beskrivelse

Ejendommen har en central beliggenhed på Torvet i Ølgod – en stationsby med ca. 4.000 indbyggere.

Bygningen er opført i røde mursten i to etager med udnyttet tagetage. Taget et beklædt med røde teglsten.

Stueetagen fremtræder særdeles præsentabel med mørke gulvklinker og lyse gipslofter og er indrettet med reception med åbent kontorområde, 2-3 mødelokaler med skydedørsvæg, venteområde og toilet. Stueetagen har tidligere været anvendt til butik.

1. og 2. sal fremtræder også i meget pæn stand med trægulve og -lofter. Etagerne har tidligere været anvendt til beboelse, men indretningen er nu tilpasset den nuværende anvendelse til revisionskontor med køkken, kantine og cellekontorer. Der er etableret intern trappe mellem de to etager.

Kælderen, hvortil der både er ud- og indvendig adgang, har god loftshøjde og gode anvendelige rum, der p.t. anvendes til opbevaring og arkiv.

I bygningens ene hjørne findes en gennemgående trappe med adgang til samtlige etager.

Ifølge sælgers oplysninger er loft mod uopvarmet tagrum efterisoleret i 2017.

Lejeforhold

Ejendommen er sin helhed udlejet til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab på en kontrakt med bl.a. følgende vilkår:

Overtagelse 01.10.2013
Uopsigeligt til 01.10.23 – herefter opsigelsesvarsel 6 måneder
Årlig leje pr. 01.10.2017 kr. 294.492
Årlig regulering NPI, dog maks. 3%
Lejer betaler årligt kr. 12.000 i kontingent til ejerforening (delvis dækning af grundskyld og forsikring)
Depositum kr. 0
Lejer har afståelses- og fremlejeret
Renovationsforpligtelse påhviler lejer
Indvendig vedligeholdelse og udvendig renholdelse påhviler lejer (renholdelse varetages af gårdlaug)
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS