Ole Rømers Vej 13

6760 Ribe


Ejendommen har en attraktiv og let tilgængelig beliggenhed i erhvervsområdet i den nordlige del af Ribe.

Bygningen er opført i mursten i én etage med tag beklædt med pap.

Bygningen er opført og indrettet til brug for tandlægeklinik og indeholder reception med flot venteområde og kundetoiletter, 8 behandlerrum, personalerum, kontorer, vaskerum m.v.

I kælderen forefindes installationer med ventilationsanlæg, sug og tryk.

Foran bygningen er befæstet område til parkering og den resterende grund er udlagt med græs.

Bygningen er opført af de succesfulde Tandlægerne Berthelsen og Valdimarsson, der i foråret 2021 har solgt klinikkerne i Ribe, Varde og Esbjerg til Colosseumklinikken Danmark ApS, der p.t. har klinikker 18 steder i Danmark. Colosseumklinikken Danmark ApS har p.t. store driftsunderskud på grund af den igangværende ekspansion med opkøb af klinikker i Danmark og deraf følgende betalinger for goodwill m.v., men salget er gennemført på en sådan måde, at klinikkerne fortsætter som hidtil under Berthelsen og Valdimarssons ledelse for at sikre den hidtidige gode drift.

I forbindelse med handlen overtog Colosseumklinikken Danmark ApS, som ny lejer, den eksisterende lejekontrakt, der bl.a. har følgende vilkår:

 • Uopsigelig til lejers tidligste fraflytning 31.12.2030
 • Årlig leje p.t. kr. 891.156
 • Lejen reguleres hvert år med nettoprisindekset, min. 3%, næste gang 01.01.2023
 • Lejer betaler samtlige udgifter til el, vand og varme
 • Lejer kan ikke kræve lejenedsættelse jf. Erhvervslejelovens §13
 • Depositum andrager 6 mdrs. Leje
 • Udlejer forestår bygnings- og brandforsikring
 • Lejer forestår ind- og udvendig renholdelse
 • Lejer forestår ind- og udvendig vedligeholdelse og fornyelse af bygning, installationer og udenomsarealer
 • Lejer har afståelses- og fremlejeret

Colosseumklinikken Danmark ApS er en del af tandlægekæden Colosseum Dental Group, der er Europas ledende og hurtigst voksende tandlægekæde. Af kædens hjemmeside fremgår, at kæden (foruden klinikker i USA) er repræsenteret i 9 lande i Europa, hvor kæden har 375 klinikker (heraf 40 i Norge og 43 i Sverige), 7.500 ansatte og en omsætning på mere end 600 mio. euro.

Colosseum Dental Group ejes af Jacobs Holding AG under den schweiziske Jacobs Foundation, der er en af verdens største velgørende fonde og har til formål at sikre, at børn og unge i hele verden får de bedst mulige læringsvilkår. Siden etableringen har fonden investeret mere end 5 milliarder kroner i forskning og uddannelse for børn.

Jacobs Holding AG fokuserer på langsigtede investeringer og virksomheden ejer bl.a. Barry Callebaut Group (bæredygtig kakao) og Cognita (en global kæde af privatskoler) og har dannet Colosseum Dental Group for at udvikle en europæisk tandlægekæde af højeste kvalitet.

Ovennævnte beskrivelse er taget fra organisationens hjemmesider og du kan læse mere om parterne på www.berthelsenvaldimarsson.dk, www.colosseumtand.dk, www.colosseumdental.com og www.jacobsfoundation.org


Åben i Google Maps

Nøgletal

 • Lokaletype andre, kontor
 • Fuldt udlejet erhvervsejendom
 • Udbudspris kr. 13.900.000
 • Årlig lejeindtægt kr. 891.156
 • Anslået afkast 6,4%
 • Etageareal 607 m2
 • Energiklassifikation B

Kontakt mægler

Leif Lassen

Indehaver, Ejendomsmægler og Valuar


22 40 58 28
leif@lassenerhverv.dk