Facade

Indvendig 1

Indvendig 2

Indvendig 3

Indvendig 4

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den østlige del af Esbjerg i et område med blandet beboelse og erhverv.

Bygningen er opført i gule mursten i én etage med sadeltag belagt med bølgeplader. Vinduer er med rammer i træ.

Stueetagen i hovedbygningen er ”høj” i forhold til det omgivende areal, hvilket har givet mulighed for adgang via læsserampe. Vinkelbygningen, der ligger parallelt med Ingemanns alle, er i niveau med det omgivende areal.

Ejendommen har gennem mange år været anvendt som udlejningsejendom og på trods af de mange mindre lejemål, er der tale om god stabilitet i lejermassen, hvor eksempelvis Kjær Auto har været lejer siden år 2001.

Bygningen trænger flere steder til vedligeholdelse og reparation.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS