Facade 1

Indvendig 1

Indvendig 2

indvendig 3

Indvendig 4

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den østlige del af Esbjerg med gode adgangsforhold til hovedfærdselsårer og motorvej.

De ledige lokaler har gennem mange år været anvendt af Esbjerg Forsyning, der i forbindelse med fusionen mellem Varde og Esbjerg Forsyning er fraflyttet ejendommen. Hovedlejer i ejendommen forbliver at være Maersk Training Esbjerg A/S og derudover er Esbjerg Kommune og Monza Gruppen lejere i ejendommen.

Hallen til brug for lager-, produktion- eller værksted er opført i en søjle/dragerkonstruktion med ydervægge i betonelementer og har en frihøjde på 7m og en maksimal loftshøjde på 8m. I gavlenden forefindes en eldrevet aluport med 5m bredde og 4,5m højde. Hallen opvarmes med kaloriefere.

Af lagerhallens areal er indeholdt 50% andel af hallens fællesareal på i alt 270 kvm.

Kontorafsnittet har gennem flere år været anvendt af Brunata og fremtræder pænt.

Der er mulighed for at lade aftalen omfatte adgang til fælles kantine med morgen- og frokostbuffet samt leje af separate nyistandsatte omklædnings- og baderum.

På grundarealet forefindes vaskeplads med olieudskiller, der kan anvendes efter nærmere aftale.

Udenomsarealer til opmagasinering kan lejes efter behov.

Færdsels- og parkeringsarealer på grunden er befæstede med asfalt.

Der er adgang til ejendommen med indkørsel fra både Ravnevej og Kvaglundvej.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS