Facade 1

Facade 2

Indvendig 1

Indvendig 2

indvendig 3

Indvendig 4

Indvendig 5

Indvendig 6

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den østlige del af Esbjerg med gode adgangsforhold til hovedfærdselsårer og motorvej.

De ledige lokaler har gennem mange år været anvendt af Esbjerg Forsyning, der i forbindelse med fusionen mellem Varde og Esbjerg Forsyning er fraflyttet ejendommen. Hovedlejer i ejendommen forbliver at være Maersk Training Esbjerg A/S og derudover har Esbjerg Kommune et kontorlejemål til brug for Jobcenter.

Lager/produktions/værkstedslokalerne er opført i en søjle/dragerkonstruktion med ydervægge i betonelementer.

Det største lokale på 1.812 kvm. har en frihøjde på 7m og en maksimal loftshøjde på 8m. I gavlenden forefindes en eldrevet aluport med 5m bredde og 4,5m højde. Hallen opvarmes med kaloriefere. Hallen har 6 søjler med en indbyrdes afstand på 6,7m.

De øvrige lokaler har en loftshøjde på 3 - 5m og en eldrevet port med 4m bredde og 3,5m højde. Mellem to af lokalerne findes indvendig port med 3m bredde og 3,5m højde.

Der forefindes tilhørende pæne kontorlokaler efter nærmere aftale og behov.

Der er mulighed for at lade aftalen omfatte adgang til fælles kantine med morgen- og frokostbuffet samt leje af separate nyistandsatte omklædnings- og baderum.

På grundarealet forefindes vaskeplads med olieudskiller, der kan anvendes efter nærmere aftale.

Udenomsarealer til opmagasinering kan lejes efter behov.

Færdsels- og parkeringsarealer på grunden er befæstede med asfalt.

Der er adgang til ejendommen med indkørsel fra både Ravnevej og Kvaglundvej.

Placering på kort

Prospekt

Webitall ApS