Denne ejendom er solgt

Danmarksgade 62

6700 Esbjerg


Esbjerg Kommune udbyder herved en ejerlejlighed i projektsalg på 51 p-pladser i nyopført parkeringshus. Hver p-bås forventes at få en størrelse på 2,5x5m.

Parkeringshuset opføres med central beliggenhed i den indre by i umiddelbar nærhed af hoteller, boliger og liberale erhverv.

Parkeringshuset forventes at indeholde ca. 400 parkeringspladser og forventes at blive opført i forskudte etager.

Esbjerg Kommune forestår al planlægning og gennemførelse af byggeriet, der udbydes i totalentreprise til en samlet projektsum på forventet kr. 50 mio.

Den fastsatte minimumspris for nærværende udbud af 51 p-pladser er kr. 7.140.000.

Det er forventningen, at de samlede anlægsudgifter kommer til at udgøre kr. 125.000 pr. parkeringsplads.
I det omfang de samlede anlægsudgifter kommer til at udgøre mindre end kr. 140.000 pr. parkeringsplads vil køber efterfølgende få tilbagebetalt det ”for meget” betalte beløb set i forhold til minimumsprisen. Ved beregning af de samlede anlægsudgifter indgår værdien af grundarealet.

Budfrist fredag, den 17. november kl. 12.00.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype andre
  • Grundareal 2.879 m2