Denne ejendom er solgt

Darumvej 49

6700 Esbjerg


Ejendommen er beliggende i den østlige bydel med gode adgangsforhold til motorvej, havnearealerne og den indre by.

Den samlede ejendom har gennem mange år været anvendt til Jobcenter for Esbjerg Kommune og omfatter følgende bygninger (jf. BBR-nummerering):

Bygning 1

Opført i én etage med ydervægge beklædt med profilerede metalplader. Indeholder kontorer og mødelokaler, køkken og kantine, mindre værksted m.v. Fremtræder generelt pæn og med gulve beklædt med linoleum.

Bygning 2

Opført i én etage i en spærkonstruktion med ydervægge i røde mursten hhv. profilerede metalplader. Indeholder værksted, lager, kontorer, omklædning- og baderum m.v. Tag beklædt med bølgeplader. Loftshøjde ved siderne på 3,2m og til kip på 6,4m. I bygningen er 4 alu-hejseporte, hvoraf 2 er eldrevne.

Bygning 3

Delvis åben hal med gitterport. Hallen er uden isolering med højde ved siderne på 5,3m og til kip på 7,4m. Tag beklædt med bølgeplader.

Bygning 4

Skur opført i træ. Anvendes til depotrum.

Bygning 5

Cykelskur og carport sammenbygget med bygning 3

Bygning 6 (midlertidig – køber skal søge om bygningens forbliven på ejendommen)

Pavillon opført i træ. Anvendes til depotrum.

Bygning 7

Tidligere rødstensvilla opført i én etage med udnyttet tagetage og kælder. Tag beklædt med cementtagsten. Indeholder diverse kontorer, møde- og aktivitetsrum, kantine m.v.

Bygning 9

Pavillon opført i én etage i træ. Ydervægge beklædt med profilerede metalplader. Indeholder pæne kontorfaciliteter.

Færdsels- og parkeringsarealer er befæstede med asfalt og beton. Derudover forefindes haveanlæg.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype lager & produktion
  • Etageareal 2.153 m2
  • Grundareal 14.795 m2