Denne ejendom er solgt

Helgolandsgade 19-21

6700 Esbjerg


Ejendommen har en meget synlig placering ved rundkørslen, der forbinder havnens hovedfærdselsårer.

Bygningerne er opført hhv. i stålspærskonstruktion med sadeltag og i en stålspærs/murstenskonstruktion med ensidig taghældning. Facaden er beklædt med fiberplader samt bølgeplader i stål. Vinduer og yderdøre er med rammer i plast.

Bygningen fremtræder i pæn og ordentlig stand og har mange anvendelsesformål.

Hovedbygningen er opført i to etager og indrettet med kontor, showroom og værksted i stueetagen og værksted samt kantine på 1.sal. Gulve er i træ. Bygningen har gennem mange år været anvendt af sejlmagervirksomheden Vase a/s, der leverer markiser, presenninger, gardiner m.v.

Fra hovedbygningen er der adgang til isoleret, men p.t. uopvarmet lager/værksted med aluport.

I fortsættelse af dette lager forefindes kontorbygning, der siden 1999 har været udlejet til Regnskabsbureauet ApS på en nyligt indgået kontrakt med bl.a. følgende vilkår:

Overtagelse 01.05.2017
Uopsigeligt indtil 01.05.2022 – herefter 3 måneders opsigelse
Årlig leje pr. 01.05.2017 kr. 116.292
Depositum kr. 0
Årlig regulering NPI, min. 3%
Lejer har ikke afståelses- og fremlejeret
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer
Udvendig vedligeholdelse af bygningen påhviler udlejer

Nuværende ejer forventer at flytte til større domicil pr. 01.01.2018, men kan efter aftale flytte tidligere.

Ejendommen udbydes også til salg sammen med naboejendommen H E Bluhmes Vej 1 – se venligst separat salgsprospekt.

Det er ligeledes muligt at leje hovedbygningen for kr. 180.000


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype kontor, lager & produktion
  • Etageareal 649 m2
  • Grundareal 873 m2