Denne ejendom er solgt

J M Terkelsens Vej 28

6731 Tjæreborg


Ejendommen har en god beliggenhed centralt i Tjæreborg ved jernbanestationen og Blichers Kro.

Bygningen er opført i mursten i 2 etager og tag beklædt med hhv. tegl på erhvervsdelen og eternitskifer på beboelsesdelen. Bygningen fremstår pæn og præsentabel med facader i hvid farve.

Ejendommen indeholder i alt 3 beboelseslejemål samt et erhvervslejemål, der p.t. er ledigt. Derudover omfatter en mindre del af ejendommen et toiletafsnit, der anvendes (og lejes) af naboen Blichers Kro, som en ”integreret” del af kroen. I det omfang kroen skulle opsige dette lejemål vil arealet kunne tillægges den tilstødende beboelseslejlighed.

Lejlighederne blev moderniseret for ca. 20 år siden med nye køkkener (ét køkken er dog ca. 30 år gammelt) og badeværelser og fremtræder i pæn og velholdt stand.

Erhvervslokalet indeholder i stueetagen lagerlokaler og pænt toilet med brus og på 1.sal kontor og arkiv. Lokalet har tidligere været udlejet til en månedlig leje på kr. 3.000. Under erhvervslejemålet findes god kælder med depotrum til ejer og lejere.

I ”mellembygningen” forefindes fælles vaskeri med tørretumbler til brug for lejerne.

Lejernes forbrug af koldt vand er indeholdt i den angivne leje.

Der er tinglyst ret til 3 parkeringspladser lige bag ejendommen, men reelt beliggende på nabogrunden.

Udenomsarealerne består primært af fortov, hvorfor viceværtsforpligtelsen er begrænset.

Der er overalt tale om en god og velholdt ejendom, hvor der efter ejendomsmæglerens opfattelse er særdeles gode muligheder for at forbedre den nuværende indtjening.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype andre
  • Årlig lejeindtægt kr. 155.731
  • Etageareal 427 m2