Denne ejendom er solgt

Kongensgade 56-58

6700 Esbjerg


Ejendommen er beliggende tæt på Torvet på den ubetinget mest attraktive del af gågaden i Esbjerg.

Den samlede ejendom omfatter 2 bygninger med tilhørende stort parkeringsareal.

Bygningen med adresse Kongensgade 56 er opført som en vinkelbygning i 3 etager, hvortil kommer udnyttet tagetage (manzardtag). Ydervægge fremstår i blank mur hhv. med pudset facade. Bygningen indeholder et butikslejemål i stueetagen, advokatkontor på 1.sal, 2 beboelseslejligheder på 2.sal samt et beboelseslejemål på tagetagen. Den ene beboelseslejlighed har adgang fra bygningens bagside. Lejlighederne fremtræder med utidssvarende køkken og toilet/badeforhold, men har gode rammer for istandsættelse. Tagetagen fremtræder uistandsat.

Bygningen Kongensgade 58 er mod gågaden opført i 3 etager og fremstår med blank mur hhv. pudset facade. Bag forbygningen langs Kongensgade fortsætter bygningen først i to etager, dernæst i én etage og afsluttes mod parkeringsarealet i Borgergade i 2 etager. Bygningen er i stueetagen udlejet til Skjern Bank og 1. og 2.sal mod gågaden er udlejet til advokatkontoret Thuesen Bødker & Jæger.

Ejendommen har en god facade mod gågaden og ejendommens bagside ligger mod ét af byens mest attraktive parkeringsområder. Der er langs bygningen offentlig adgang fra/til Kongensgade og parkeringsområdet i Borgergade.

Ejendommens parkeringsforhold:

Den matrikulære ejendom omfatter et større parkeringsområde med 44 pladser beliggende mod Borgergade. Ifølge overenskomst med Esbjerg Kommune er brugsretten til parkeringspladsen overdraget til kommunen pr. 01.01.1995, idet overenskomsten udløber senest 30.12.2023, på hvilket tidspunkt brugsretten til parkeringsområdet igen overgår til den tinglyste ejer.

I overenskomstens løbetid har ejendommens ejer rådighed over 30 stk. parkeringspladser i det overfor ejendommens parkeringsplads beliggende parkeringsanlæg mod betaling af de løbende udgifter for rengøring og vedligeholdelse. Beløbet andrager p.t. kr. 1.481,87 pr. stk. eller i alt kr. 44.456,10 for året 2012. Hertil kommer 4 ”ikke-afgiftsbelagte” pladser ved bagbygningen i Kongensgade.

Af ejendommens parkeringspladser disponerer Skjern Bank over 12 pladser, Danske Bank over 11 pladser, Advokatfirmaet Thuesen, Bødker og Jæger over 8 pladser og Boligland Esbjerg over 2 pladser. Der er således 1 ledig p-plads til udlejning.

 


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Årlig lejeindtægt kr. 2.750.627
  • Etageareal 1,741 m2
  • Grundareal 2.424 m2