Denne ejendom er solgt

Kronprinsensgade 55-59

6700 Esbjerg


Ejendommen har en central beliggenhed på hjørnet af Kronprinsensgade og Nygårdsvej i den indre bydel.

Den samlede ejendom består af 3 matrikler, hvorpå er beliggende hhv. den primære skolebygning tillige med to ældre villaer på Nygårdsvej.

Kronprinsensgade 55, 57 og 59

Bygningen omfatter 4 bygningsafsnit med nr. 55 og 57 som værende tidligere beboelsesejendom, en mellembygning med samlingssal, den oprindelige skolebygning samt tilbygningen langs Nygårdsvej.

I 2009 blev facaden omfuget, i 2012 blev vinduer og tag delvist udskiftet og der blev opsat brandtrappe, i 2013 blev pålagt nyt tag ved brandtrappen og samme år blev vinduer delvis udskiftet.

Bygningen anvendes p.t. i sin helhed til undervisning og administration.

Nygårdsvej 80

Bygningen er opført i to etager med udnyttet tagetage og høj kælder.

I 2011 blev bygningen omfuget og i 2012 blev vinduer, døre og køkken udskiftet.

Bygningen har været anvendt som følgende:
1930 – beboelse (sodavandsfabrik kælder)
1981 – undervisning, Esbjerg Realskole
1985 – børnehave

Bygningen anvendes p.t. i sin helhed til skolefritidsordning.

Nygårdsvej 82

Bygningen er opført i to etager med udnyttet tagetage og kælder.

I 2012 blev vinduer og døre udskiftet.

1928 – beboelse
1977 – kontor, Kvindeligt Arbejderforbund
1991 – købt af mentalhygiejnisk Forening for Børn og Unge
2000 – købt af Ungdommens Vel
2009 – Realskolen

Bygningen anvendes p.t. i sin helhed til bibliotek.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype andre
  • Etageareal 3.323 m2
  • Grundareal 4.505 m2