Denne ejendom er solgt

Læssevejen 14

6700 Esbjerg


Ejendommens udenomsarealer er befæstede med SF-sten og områder til oplagring er indhegnede Ejendommen har en god og central beliggenhed på Esbjerg havn med gode adgangsforhold til de forskellige havneafsnit og til byens hovedfærdselsårer.

Bygningens administrationsafsnit er opført i røde mursten i to etager og lager-/produktionsafsnittet er opført i en stålspærskonstruktion med ydervægge i profilerede stålplader og sadeltag beklædt med bølgeplader.

Desuden forefindes et overdækket areal opført i stål med sadeltag beklædt med bølgeplader.

Ejendommen har gennem mange år været domicil for Service Group Esbjerg, der fortsat er ankerlejer, men derudover har ejendommen flere lejere. Lejemålsoversigt kan rekvireres hos ejendomsmægleren.

De i bygningen værende kontormøbler tilhører nuværende ejer.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype andre, kontor
  • Årlig lejeindtægt kr. 462.339
  • Etageareal 1.184 m2
  • Grundareal 3.557 m2