Denne ejendom er solgt

Lillebæltsvej 40

6715 Esbjerg N


Ejendommen har en god beliggenhed i attraktivt erhvervsområde med gode adgangsforhold til hovedfærdselsårer og motorvej.

Bygningen er opført i ét plan i en stålspærskonstruktion med sadeltag beklædt med pap. Bygningens facade mod Lillebæltsvej fremstår med røde mursten i brystningshøjde og øvrige ydervægge er beklædt med profilerede stålplader. Vinduer er med termoglas og rammer i plast.

Bygningen er indrettet med reception med adgang til åbent kontorlandskab, the-køkken, toilet, arkivrum samt adgang til lagerhallen, hvorfra der er adgang til frokoststue og pænt omklædningsrum med toilet og flisebeklædt bad.

Lagerhallen har en loftshøjde til kip på 7,5m og en højde ved spærfod på 3,75m. Langs hallens nordlige side (over kontor- og mandskabsrum) forefindes dæk til anvendelse som lager/arkiv. Der er et godt lysindfald fra ovenlys samt porte.

I bygningens vestlige gavlende forefindes aluport med 3m højde og 3,5m bredde og mod syd forefindes 6 aluporte, hver med 3m bredde og 3m højde.

Ejendommen kan anvendes til mange forskellige former for håndværksvirksomhed og lettere produktion og det er muligt at opføre yderligere byggeri på grunden.

Ejendommen kan også lejes i sin helhed for en årlig leje på kr. 200.000 eller lejes delvist (hvor nuværende ejer fortsætter i en mindre del af ejendommen) efter nærmere aftale.

Udenomsarealerne er befæstede med asfalt, SF-sten, stabilgrus samt almindelig græsplæne.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype lager & produktion
  • Etageareal 609 m2
  • Grundareal 3.092 m2