Denne ejendom er solgt

Nørregade 110

6700 Esbjerg


Ejendommen har en god og central beliggenhed i den indre by og omfatter en hovedbygning med primært boliglejemål samt en nyere bagbygning med erhvervslejemål og garager/ opbevaringsrum.

Hovedbygningen er opført i mursten i 3 etager og indeholder i alt 10 boliger og 1 erhvervslejemål fordelt på 2 opgange. På facaden fremstår bygningen i malet stand og på bagsiden (sydsiden) fremstår den som blank mur.

Bygningens sadeltag med røde teglsten er fra 1934, hvor ejendommen blev opført, men er i god stand.

Hovedbygningens facader blev renoveret for godt kr. 1,5 mio. i 2006/2007 med reparation af murværk, inddækninger i zink, altaner, fugearbejde, malearbejde, nye dørtelefoner og reparation af vinduer.

Samtidig blev trappeopgange renoveret og de fremtræder fortsat i pæn stand. Vinduer er fra 1987 med termoglas og rammer i træ.

Installationer, el, vand og afløb er løbende udskiftet i takt med behov og kloakeringen blev i gårdarealet fornyet i 1994, da bagbygningen blev opført.

Der foretages måling af lejers forbrug af el og varme, men lejers forbrug af vand er inkluderet i lejen.

Udlejer foranledige trappevask hver 14.dag

Det generelle indtryk af beboelseslejlighederne er, at disse fremtræder i pæn og velholdt stand, men at der primært er tale om ældre køkkener (nogle uden emhætte) og ældre badeværelser, hvoraf nogle er utidssvarende i størrelse og tilstand. Bortset fra én lejlighed har samtlige lejligheder altaner, hvoraf én er lukket og anvendes som udestue.

Det er således helt oplagt for en køber af ejendommen at modernisere lejlighederne efter boligreguleringslovens bestemmelser med højere husleje til følge.

Bagbygningen er opført i røde mursten i én etage med tag beklædt med pap. Bygningen indeholder 2 garager (hvoraf den ene anvendes til opbevaring af lejernes cykler), et rum til renovation og redskaber samt ét erhvervslejemål, der gennem mange år har været udlejet til bedemandsfirma.

Erhvervslejemålet, der indeholder kontor og lager, fremtræder i pæn stand med toilet, kontor, lager med trægulv samt to garager. I erhvervslejemålet i bagbygningen foretages måling af forbrug af el, vand og varme, men elforbruget i butikken mod Nørregade er indeholdt i lejen.

Loftsetagen har for mange år siden delvist været anvendt til beboelse, men anvendes nu til depotrum og tørreloft. Det virker oplagt at anvende loftsetagen til beboelseslejligheder, men der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af mulighederne for samme.

Kælderen er tør og med god loftshøjde. I kælderen forefindes varmerum og lejernes depotrum, samt fælles vaskemaskine, hvortil lejerne betaler kr. 10 pr. vask. El og vand til vaskemaskinen betales af ejer.

Bag ejendommen forefindes stort dejligt gårdareal. Den på plænen stående granitskulptur er ikke omfattet af salget.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype boligudlejning
  • Etageareal 1.101 m2
  • Grundareal 1.238 m2