Denne ejendom er solgt

Østergade 3

6700 Esbjerg


Ejendommen har en særdeles attraktiv beliggenhed i nærheden af banegård, busstation, gågade og shopping-center.

Grundarealet har skel til både Østergade, Skolegade og Jernbanegade og afgrænses i skel mod syd af en beboelsesejendom.

De på ejendommen værende bygninger består primært af to arkitektonisk meget smukke hovedbygninger placeret mod Østergade.

Bygning 1 er den gamle hovedfløj, der er opført i røde mursten i 2 etager med udnyttet tagetage og høj kælder. Bygningens facade er omfuget og der er nyere skifertag. Vinduer er med rammer i træ og koblede ruder. Gulv i fællesarealer er i terrazzo. Bygningen indeholder diverse undervisningslokaler herunder til musik, sløjd, husgerning m.v.

Bygning 2 er den nuværende hovedfløj, der er opført i røde mursten i 3 etager med sadeltag beklædt med røde teglsten. Bygningens facade er omfuget. Vinduer er med termoruder mod gården og med koblede ruder mod Østergade. Gulv i fællesarealer er i terrazzo. Bygningen indeholder administration samt diverse undervisningslokaler. Der forefindes høj kælder.

Bygning 3 er opført i røde mursten i én etage med udnyttet tagetage beklædt med skifer. Stueetagen indeholder hovedsageligt en renoveret gymnastiksal, men ingen badeforhold. På 1.salen forefindes kontor- og undervisningslokaler.

Bygning 4 er opført i røde mursten i én etage med tag beklædt med pap. Vinduer er med enkeltlagsglas. Bygningen anvendes af vicevært til diverse opbevaring samt værksted.

Bortset fra enkelte ventilationsenheder forefindes der ikke generel ventilation i bygningerne.

Alt i alt en meget spændende udviklingsejendom.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype andre
  • Etageareal 2.332 m2
  • Grundareal 2.250 m2