Denne ejendom er udlejet

Ravnevej 10-12

6705 Esbjerg Ø


Ejendommen er beliggende i den østlige del af Esbjerg med gode adgangsforhold til hovedfærdselsårer og motorvej.

På ejendommen er opført flere selvstændige bygningsafsnit, hvorfra der drives virksomheder som eksempelvis Maersk Training, Esbjerg Kommune, Toy-Joy m.v.

Omhandlede bygning er velegnet til værksted, lager og mindre produktion. Bygningen opvarmes med radiatorer og kaloriefere, men er p.t. uden vandtilførsel. Med den rette lejeaftale vil dette dog kunne etableres.

Hvis der er behov for yderligere aflukket ikke opvarmet areal vil dette kunne lade sig gøre i flere lager-/garagelignende bygninger og store eller mindre udenomsarealer til opmagasinering kan lejes efter behov.

Der er mulighed for at lade aftalen omfatte adgang til fælles kantine med morgen- og frokostbuffet samt adgang til separate nyistandsatte omklædnings- og baderum.

På grundarealet forefindes vaskeplads med olieudskiller, der kan anvendes efter nærmere aftale.

Færdsels- og parkeringsarealer på grunden er befæstede med asfalt.

Der er adgang til ejendommen med indkørsel fra både Ravnevej og Kvaglundvej.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype lager & produktion
  • Etageareal 220 m2