Denne ejendom er solgt

Seniorby – parcel 2

6715 Esbjerg N


På en knap 25.000 m² stor grund i Gjesing, nord for Gjesing Ringvej og øst for Grønlandsparken, vil Esbjerg Kommune etablere en seniorby.

Seniorbyen forventes at omfatte et plejecenter (kaldet Krebsehusene) med 104 boliger, et lægehus og forventeligt 62 private seniorvenlige boliger (kaldet Krebsekvarteret).

Ved nærværende udbydes grundarealet til brug for opførelse af 34 seniorboliger.

Baggrunden er et ønske fra Esbjerg Kommune om at opføre et nyskabende seniorvenligt boligområde, hvor et større plejecenter med plejeboliger skal etableres som fremtidens plejecenter. I tilknytning til plejecenteret ønsker kommunen, at der etableres lægehus samt forskellige typer seniorvenlige boliger.

Lokalplanområdet for den kommende seniorby afgrænses mod syd af Gjesing Ringvej, mod øst og nord af boligområdet Grønlandsparken og mod vest af fredskov bestående af beskyttede naturtyper som eng, mose og vandløb.

Esbjerg Kommune forestår for egen regning nødvendige ændringer i lokalplanforhold og servitutter.
Lokalplanlægningen for det samlede område er i fuld gang og forventes afsluttet med vedtagelse af lokalplanen i 1. kvartal 2019. Der henvises til lokalplanforslag.

For det pågældende areal bliver der tale om en rammelokalplan. Efterfølgende skal der udarbejdes særskilt lokalplan herfor.

Esbjerg Kommune byggemodner området med etablering af adgangsvej mm., forventeligt i 2019.

Udbudsmaterialet/købsaftalen indeholder de nærmere vilkår for grundejerforening og de forpligtigelser (vedtægter), der vil være gældende i forhold til vedligehold af veje og grønne arealer.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype boligudlejning
  • Grundareal 4.370 + 380 m2