Denne ejendom er solgt

Tarphagevej 53

6710 Esbjerg V


Ejendommen har en god og synlig beliggenhed på hovedfærdselsåre i Sædding – en attraktiv forstad til Esbjerg. Området er en blanding af beboelse, butikker samt liberale erhverv.

Bygningen er opført i ét plan i røde mursten og med god vinduesfacade mod Tarphagevej. Vinduesrammer er i træ, lofter er i perforerede gipsplader og gulve er beklædt med klinker, tæpper og linoleum. Der findes klimaanlæg med køling.

Bygningen har gennem mange år været anvendt til pengeinstitut. Indretningen er traditionel for denne type virksomhed med et stort åbent butikslokale og bagved liggende kontorer, kantine, arkiv og depotrum. Der forefindes endvidere carport bag bygningen.

Alt i bygningen fremtræder pænt og velholdt og udenomsarealerne er befæstede med asfalt, holmegårdssten og græs.

Ejendommen er i sin helhed udlejet til Nordea og fra lejekontrakten kan bl.a. uddrages følgende:

 • Årlig leje pr. 01.01.2014 kr. 195.777,40
 • Opsigelsesvarsel 12 mdr.
 • Lejer forestår al indvendig vedligeholdelse og udvendig renholdelse
 • Alle ejendommens driftsudgifter (skatter, afgifter, forsikring m.v.) påhviler lejer
 • Lejer betaler alle omkostninger ved varmeregnskab, herunder bl.a. kr. 9.700 som henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer
 • Lejemålet er ikke momsregistreret

Udlejers opgaver er således begrænset til at forestå den bygningsmæssige vedligeholdelse.

Såfremt Nordea på et tidspunkt måtte fraflytt ejendommen er det ejendomsmæglerens opfattelse, at ejendommen har mange andre anvendelsesformål, eksempelvis butik, liberale erhverv, boligprojekt m.v.


Åben i Google Maps

Nøgletal

 • Lokaletype andre, kontor
 • Årlig lejeindtægt kr. 195.777
 • Etageareal 342 m2
 • Grundareal 1.680 m2
 • Energiklassifikation E