Denne ejendom er udlejet

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V


Ejendommen har en attraktiv beliggenhed med god synlighed fra Tarphagevej, hvor der dagligt passerer ca. 7.000 biler.

Hovedbygningen er opført i en betonkonstruktion med ydervægge i betonsandwichelementer og tag beklædt med pap. Vinduer er med termoglas og rammer i plast.

I den sydlige bygningsende forefindes administrationen i to etager og i bygningens nordlige ende forefindes lager-/produktionen, der p.t. er i én hhv. to etager, idet en del af lageret er indrettet med mezzanin.

Mezzaninen er opført i en stålkonstruktion, der helt eller delvist kan fjernes, hvis køber har behov for fuld loftshøjde i hele lagerafsnittet.

Loftshøjden ved mezzaninen er max 3,7m med en frihøjde på 3,1m og i lagerafsnittet uden mezzanin andrager den maksimale loftshøjde 6,8m. Der er gode adgangsforhold til lageret med eldrevne porte i aluminium. Lageret opvarmes med kaloriefere.

Endvidere findes meget anvendelig kælder med god loftshøjde, der p.t. bl.a. anvendes til mødelokale.

Foruden selve hovedbygningen forefindes 4 sammenhængende haller opført i stålspærskonstruktioner med tag beklædt med bølgeplader og sider i profilerede stålplader.

Grundstykket er indhegnet og udenomsarealerne henligger som asfalteret parkeringsplads hhv. med græs. Der forefindes ca. 50 parkeringspladser.

Det er ligeledes muligt at købe ejendommen for kr. 10.500.000.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype lager & produktion
  • Etageareal 3.689 m2
  • Grundareal 7.648 m2