Denne ejendom er solgt

Torvegade 63-65

6700 Esbjerg


Ejendommen har en god, central og synlig beliggenhed på hjørnet af Torvegade og Frodesgade diagonalt overfor Rådhuset.

Bygningen er opført i røde mursten i 4 etager med sadeltag beklædt med røde teglsten. Tagbeklædning er udskiftet i år 2000 og bygningen er senere facaderenoveret mod Torvegade. Vinduer er af ældre dato med rammer i plast. Der forefindes dørtelefonanlæg i 3 af de 4 opgange.

Bygningen indeholder i alt 27 beboelseslejligheder samt ét erhvervslejemål, der gennem mange år har været udlejet til pengeinstitut. Erhvervslejemålet er uopsagt, og ejendommens gode beliggenhed sikrer, at der altid vil være interesse for dette lejemål, hvoraf en del tidligere har været anvendt til 2 beboelseslejligheder og igen vil kunne føres tilbage til denne anvendelse.

Samtlige lejligheder (bortset fra Torvegade 63, 1.tv. og Torvegade 65, 1.tv) er på et tidspunkt efter 1995 renoverede og til alle lejligheder hører altan.

Lejemålene renoveres løbende efter behov i forbindelse med lejerskifte og siden 2003 er i alt 8 lejemål renoveret for mere end kr. 3 mio.

Der foretages ikke individuel måling af lejernes forbrug af koldt vand.

I kælderen for både Torvegade og Frodesgade forefindes vaskerum med kort-betjent vaskemaskine og tørretumbler og derudover indeholder kælderen depot- og cykelrum til brug for lejerne. Herudover har lejerne egne depotrum i loftsetagen.

Parkeringsmulighederne (i alt 21-22 pladser) er gode i den med SF-sten befæstede gårdsplads, hvor der også er en mindre græsplæne til brug for beboerne.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype boligudlejning
  • Årlig lejeindtægt kr. 1.915.350
  • Etageareal 2.577 m2
  • Grundareal 1.644 m2