Denne ejendom er solgt

Willemoesgade 67

6700 Esbjerg


Ejendommen har en god og central beliggenhed i den indre by i et område præget af etageboliger.

På ejendommen er opført to bygninger, hhv. en beboelsesbygning samt en erhvervsbygning.

Beboelsesbygningen er opført i røde mursten i 3 etager med udnyttet tagetage. Taget er beklædt med røde teglsten og er fornyet for ca. 10 år siden, hvor også kvistene blev fornyet og beklædt med zink. Samtlige vinduer og altandøre er i 2015/16 udskiftet til Velfac med rammer i træ/alu.

Beboelsesbygningen indeholder i alt 8 beboelseslejligheder, hvoraf de 6 er gennemgribende renoverede i henhold til boligreguleringslovens § 5 stk. 2 gennem de seneste 10-15 år med bl.a. nye køkkener og nye badeværelser med klinker fra gulv til loft. De 2 resterende lejligheder (2.sal th. og 3. sal tv.) er gode og funktionelle med samme lejere i over 20 år, men lejlighederne er ikke moderniserede.

Huslejen i de renoverede lejligheder er efterfølgende fastsat efter det lejedes værdi.

Samtlige lejligheder har hver 2 altaner placeret på hhv. bygningens for- og bagside.

I kælderetagen forefindes installationer, vaske- og tørrerum samt depotrum til lejerne. En enkelt lejer har vaskemaskine i kælderen, men øvrige lejere har egne vaskemaskiner i lejlighederne.

Erhvervsbygningen med facade mod Peder Skrams Gade er opført i røde mursten i 1 etage med fladt tag beklædt med pap. Bygningen indeholder en garage og et p.t. ledigt erhvervslejemål, hvor der gennem mange år har været frisør og tidligere låsesmed.

Det virker oplagt at ombygge erhvervslejemålet til beboelse og eventuelt i samme højde som naboejendommen. Hvis forudsættes en bygningsbredde i erhvervslejemålet på 9m og en bygningsdybde i nabobygningen på 10m vil der således kunne opføres 4 lejligheder á 90 kvm. eller i alt 360 kvm. beboelse. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er søgt om tilladelse til nævnte byggeri.

Gårdarealet er befæstet med SF-sten og indeholder bl.a. 3 parkeringspladser, hvoraf de 2 tidligere har tilhørt erhvervslejemålet.


Åben i Google Maps

Nøgletal

  • Lokaletype boligudlejning
  • Årlig lejeindtægt kr. 530.230
  • Etageareal 925 m2
  • Grundareal 683 m2